Buletin informativ

DISEMINAREA INFORMAȚIEI PRIVIND MEDIUL

Baza legală: HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informația privind mediul

S.C. FUCHS CONDIMENTE RO S.R.L. cu sediul social în Curtea de Argeș, str. Nordului, nr 41/43, jud. Argeș, titular al domeniului de activitate cod CAEN -1084- Fabricarea condimentelor și ingredientelor, reglementat prin Autorizația de Mediu nr. 27/01.02.2020, pune la dispoziția publicului prin diseminare activă, următoarele informații privind mediul:

  • În perioada aprilie-iulie 2021 nu s-au produs fenomene de poluare accidentală sau accidente iminente cu impact negativ asupra calității factorilor de mediu.
  • Condițiile și cerințele specifice stabilite în Autorizația de mediu privind monitorizarea gestiunii deșeurilor, sunt respectate în conformitate cu prevederile:
    • Legii 211/2011 – privind gestiunea deșeurilor;
    • HG 856/2002- privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
    • HG nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu completările şi modificările ulterioare;
    • Ord. nr.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

S.C. FUCHS CONDIMENTE RO S.R.L.
DIRECTOR GENERAL,
UWE JENS KARL