Buletin informativ

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

S.C. FUCHS CONDIMENTE RO S.R.L. titular al proiectului: ,,Construire: hală producție și depozitare”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Extindere și recompartimentare interioară hală producție și depozitare, împrejmuire teren și amenajare exterioară”, propus a fi amplasat în municipiul Curtea de Argeș, str. Nordului nr. 41-43, punctul ,,Electro”, judetul Argeș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul in Pitești, str. Egalității nr.50, județul Argeș, în zilele de luni-vineri între orele 10:00-13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș.

DISEMINAREA INFORMAȚIEI PRIVIND MEDIUL

Baza legala: HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul

SC FUCHS CONDIMENTE RO SRL    cu sediul social in Curtea de Arges, str Nordului,  nr 41/43, jud Arges,titular  al domeniului de activitate cod CAEN -1084- Fabricarea condimentelor si ingredientelor, reglementat  prin Autorizatia de Mediu nr.27/01.02.2020  pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

  • In perioada iulie-decembrie 2022, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu
  • Conditiile si cerintele specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:
  • Legii 211/2011 – privind gestiunea deseurilor

 

  • HG 856/2002- privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzind deseurile inclusiv deseurile periculoase
  • HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu completările şi modificările ulterioare,

 

  • nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje,

 

SC FUCHS CONDIMENTE RO SRL

DIRECTOR GENERAL,

UWE JENS KARL