Buletin informativ

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

S.C. FUCHS CONDIMENTE RO S.R.L., cu sediul social în municipiul Curtea de Argeș, str. Nordului, nr 41-43, jud. Argeș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru PUZ: “Extindere și recompartimentare interioară hală producție și depozitare, împrejmuire teren și amenajare exterioară” în municipiul Curtea de Argeș, str. Nordului, nr 41-43, respectiv punctul “Electro”, județul Argeș – se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu, în conformitate cu HG. NR. 1076/2004,  nu este necesară realizarea evaluării de mediu.

Motivele care au stat la baza luării deciziei:

 • ca urmare a analizării punctelor de  vedere înaintate în format electronic de către membrii Comitetului Special constituit din data de 10.01.2022;
 • în conformitate cu prevederile art. 11 și a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului din HG. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri și programe;
 • pe parcursul derulării etapei procedurii de reglementare , publicul a fost înștiințat asupra depunerii solicitării avizului de mediu, prin anunțuri repetate în presă. Nu s-au înregistrat reacții negative din partea publicului referitoare la planul de mai sus menționat.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM  Argeș din municipiul Pitești, str. Egalității, nr 50 A în perioada (10 zile de la publicare).

Observațiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură și cu date de identificare la sediul APM  Argeș din municipiul Pitești, str. Egalității, nr 50 A în perioada (10 zile de la publicare).

DISEMINAREA INFORMAȚIEI PRIVIND MEDIUL

Baza legală: HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informația privind mediul

S.C. FUCHS CONDIMENTE RO S.R.L. cu sediul social în Curtea de Argeș, str. Nordului, nr 41/43, jud. Argeș, titular al domeniului de activitate cod CAEN -1084- Fabricarea condimentelor și ingredientelor, reglementat prin Autorizația de Mediu nr. 27/01.02.2020, pune la dispoziția publicului prin diseminare activă, următoarele informații privind mediul:

 • În perioada ianuarie-martie 2022 nu s-au produs fenomene de poluare accidentală sau accidente iminente cu impact negativ asupra calității factorilor de mediu.
 • Condițiile și cerințele specifice stabilite în Autorizația de mediu privind monitorizarea gestiunii deșeurilor, sunt respectate în conformitate cu prevederile:
  • Legii 211/2011 – privind gestiunea deșeurilor;
  • HG 856/2002- privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
  • HG nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu completările şi modificările ulterioare;
  • Ord. nr.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

S.C. FUCHS CONDIMENTE RO S.R.L.
DIRECTOR GENERAL,
UWE JENS KARL